4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 30/09/2021 (24/8 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ hai, 27/09
thứ ba, 28/09
thứ tư, 29/09
thứ năm, 30/09
thứ sáu, 01/10
thứ bảy, 02/10
chủ nhật, 03/10
VJ
VJ728 (E_Eco)
20:00
DLI
1h05p
Bay thẳng
21:05
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2316 (ECONOMYSAVER)
19:45
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (A_Deluxe)
20:00
DLI
1h05p
Bay thẳng
21:05
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (V_SBoss)
20:00
DLI
1h05p
Bay thẳng
21:05
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm