11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 02/10/2021 (26/8 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ tư, 29/09
thứ năm, 30/09
thứ sáu, 01/10
thứ bảy, 02/10
chủ nhật, 03/10
thứ hai, 04/10
thứ ba, 05/10
VJ
VJ728 (E1_ECO)
20:00
DLI
1h05p
Bay thẳng
21:05
DAD
0 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (A-Siêu tiết kiệm)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (E-Siêu tiết kiệm)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2316 (ECONOMYSAVER)
18:05
DLI
1h15p
Bay thẳng
19:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (A1_DLX)
20:00
DLI
1h05p
Bay thẳng
21:05
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (K-P/thông tiết kiệm)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (I-Phổ thông)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
1.899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2316 (BUSINESSSMART)
18:05
DLI
1h15p
Bay thẳng
19:20
DAD
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (V_SBoss)
20:00
DLI
1h05p
Bay thẳng
21:05
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
DLI
1h05p
Bay thẳng
14:45
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm