11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 31/10/2020 (15/9 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
VJ
VJ728 (A_Eco)
12:10
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:15
DAD
29.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2134 (ECONOMYSAVER)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (A-Siêu tiết kiệm)
10:50
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:00
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (E-Siêu tiết kiệm)
10:50
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:00
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (A_Deluxe)
12:10
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:15
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (K-P/thông tiết kiệm)
10:50
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:00
DAD
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:00
DAD
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (I-Phổ thông)
10:50
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:00
DAD
1.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (V_SBoss)
12:10
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:15
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2134 (BUSINESSSMART)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
10:50
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:00
DAD
2.419.000 ₫
+10 điểm