12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VJ
VJ728 (W_Eco)
12:35
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:40
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (Q-P/thông tiết kiệm)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (I-Phổ thông)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (V_SBoss)
12:35
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:40
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (J-Th/gia linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.809.000 ₫
+10 điểm