14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VN
VN1956 (P-Siêu tiết kiệm)
16:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
18:05
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (E-Siêu tiết kiệm)
16:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
18:05
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (J_Eco)
12:10
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:15
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
18:05
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (J_Deluxe)
12:10
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:15
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (K-P/thông tiết kiệm)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (S-P/thông linh hoạt)
16:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
18:05
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (I-Phổ thông)
16:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
18:05
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
2.119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (J_Deluxe)
12:10
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:15
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (C-Th/gia linh hoạt)
16:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
18:05
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
2.419.000 ₫
+10 điểm