13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 02/07/2020 (12/5 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
VJ
VJ728 (A_Promo)
12:35
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (G-Siêu tiết kiệm)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (P-Siêu tiết kiệm)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (Z_Eco)
12:35
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (E-Siêu tiết kiệm)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (E-Siêu tiết kiệm)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (V_SBoss)
12:35
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:40
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:10
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm