14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VN
VN1956 (G-Siêu tiết kiệm)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (K_Eco)
12:35
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:40
DAD
839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (L-P/thông tiết kiệm)
19:05
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:15
DAD
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (S-P/thông linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (S-P/thông linh hoạt)
19:05
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:15
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (I-Phổ thông)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (I-Phổ thông)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (V_SBoss)
12:35
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:40
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7192 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
DLI
1h10p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm