13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 20/10/2020 (4/9 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
QH
QH2134 (Bamboo Eco)
09:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
10:30
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (A_Promo)
12:35
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (G-Siêu tiết kiệm)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (Z_Eco)
12:35
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (E-Siêu tiết kiệm)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2134 (Bamboo Plus)
09:20
DLI
1h10p
Bay thẳng
10:30
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (L-P/thông tiết kiệm)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (K-P/thông tiết kiệm)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (I-Phổ thông)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (V_SBoss)
12:35
DLI
1h05p
Bay thẳng
13:40
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
DLI
1h10p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.419.000 ₫
+10 điểm