15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Đà Lạt
Đà Nẵng
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ728 (A_Eco)
09:05
DLI
1h05p
Bay thẳng
10:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (G-Phổ thông)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (G-Phổ thông)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (E-Siêu tiết kiệm)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (A_Deluxe)
09:05
DLI
1h05p
Bay thẳng
10:10
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ728 (V_SBoss)
09:05
DLI
1h05p
Bay thẳng
10:10
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1954 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
DLI
1h10p
Bay thẳng
11:50
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1956 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
DLI
1h10p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm