32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
QH
QH1422 (ECONOMYSAVERMAX)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (E1_Eco)
18:15
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:05
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1568 (A-Siêu tiết kiệm)
09:35
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:30
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (A_Eco)
08:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:25
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7572 (P-Siêu tiết kiệm)
17:20
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:15
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Z_Eco)
10:55
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1568 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:30
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7572 (E-Siêu tiết kiệm)
17:20
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:15
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (A_Deluxe)
08:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:25
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (A_Deluxe)
18:15
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:05
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Z_Deluxe)
10:55
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
989.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (ECONOMYSAVER)
18:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
19:55
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1568 (K-P/thông tiết kiệm)
09:35
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:30
HAN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7572 (K-P/thông tiết kiệm)
17:20
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:15
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (T_Eco)
15:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7572 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:20
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:15
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1568 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:30
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (T_Deluxe)
15:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (V_SBoss)
15:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:55
HAN
3.200.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (BUSINESSSMART)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.200.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (BUSINESSSMART)
18:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
19:55
HAN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (I-Phổ thông)
13:05
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:00
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7572 (I-Phổ thông)
17:20
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:15
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1568 (I-Phổ thông)
09:35
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:30
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
10:55
DLI
1h35p
Bay thẳng
12:30
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
08:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:25
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (Y_SBoss)
18:15
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:05
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (C-Th/gia linh hoạt)
13:05
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:00
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7572 (C-Th/gia linh hoạt)
17:20
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:15
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1568 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:30
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm