35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VN
VN1576 (G-Siêu tiết kiệm)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
189.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Eco)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1576 (E-Siêu tiết kiệm)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4362 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1574 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (E-Siêu tiết kiệm)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (U_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (U_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (U_Eco)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (U_Eco)
15:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
17:15
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL242 (Starter)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
690.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Plus)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351 (Starter)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1576 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4362 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1574 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL794 (Starter Base)
16:30
DLI
7h55p
1 điểm dừng
00:25
HAN
1.615.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL786 (Starter Base)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.715.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL790 (Starter Base)
16:30
DLI
6h55p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.715.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1576 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1574 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (S-P/thông linh hoạt)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (S-P/thông linh hoạt)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4362 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (Y_SBoss)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
15:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
17:15
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (I-Phổ thông)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1576 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1576 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm