44 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
QH
QH1422 (Bamboo Eco)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (A-Siêu tiết kiệm)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (A-Siêu tiết kiệm)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (G-Siêu tiết kiệm)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (P-Siêu tiết kiệm)
10:15
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:10
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Z_Eco)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (E-Siêu tiết kiệm)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (E-Siêu tiết kiệm)
10:15
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:10
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (E-Siêu tiết kiệm)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (J_Eco)
22:10
DLI
22h10p
Bay thẳng
00:00
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (J_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Plus)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (T-P/thông tiết kiệm)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (I_Eco)
13:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
15:15
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:10
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:10
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1381 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:05
DLI
4h35p
1 điểm dừng
12:40
HAN
3.298.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
13:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
15:15
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
22:10
DLI
22h10p
Bay thẳng
00:00
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (Y_SBoss)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (I-Phổ thông)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (I-Phổ thông)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (I-Phổ thông)
10:15
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:10
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (I-Phổ thông)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:10
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (C-Th/gia linh hoạt)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1381 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
DLI
4h35p
1 điểm dừng
12:40
HAN
4.198.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1381 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
DLI
4h35p
1 điểm dừng
12:40
HAN
7.398.000 ₫
+10 điểm