35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VN
VN4362 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (U_Eco)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Plus)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (Bamboo Plus)
17:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
19:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (J_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (J_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (T-P/thông tiết kiệm)
20:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
21:55
HAN
719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (I_Eco)
21:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:15
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
21:55
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (L-P/thông tiết kiệm)
14:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:50
HAN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (S-P/thông linh hoạt)
14:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (S-P/thông linh hoạt)
20:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
21:55
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:35
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7572 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:55
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
21:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:15
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (J_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (I-Phổ thông)
14:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:50
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (I-Phổ thông)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (I-Phổ thông)
20:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
21:55
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (Bamboo Business)
17:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
19:25
HAN
3.680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:50
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7572 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:55
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
21:55
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm