62 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
QH
QH1422 (Bamboo Eco)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (G-Siêu tiết kiệm)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (G-Siêu tiết kiệm)
09:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:40
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (G-Siêu tiết kiệm)
10:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:05
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7070 (G-Siêu tiết kiệm)
09:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:40
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Z_Eco)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (E-Siêu tiết kiệm)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (E-Siêu tiết kiệm)
09:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:40
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (E-Siêu tiết kiệm)
10:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:05
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7070 (E-Siêu tiết kiệm)
09:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:40
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Plus)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (T-P/thông tiết kiệm)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (T-P/thông tiết kiệm)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7072 (T-P/thông tiết kiệm)
15:15
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:10
HAN
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7074 (T-P/thông tiết kiệm)
15:30
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:25
HAN
719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (I_Eco)
13:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
15:15
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (H_Eco)
22:10
DLI
22h10p
Bay thẳng
00:00
HAN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:40
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:05
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7070 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:40
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7072 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:10
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7074 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:25
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ410 (I_Eco)
16:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:30
HAN
1.030.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (K_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
1.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:05
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7070 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7072 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:10
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7074 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
13:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
15:15
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
22:10
DLI
22h10p
Bay thẳng
00:00
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (K_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ410 (Y_SBoss)
16:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:30
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (I-Phổ thông)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (I-Phổ thông)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (I-Phổ thông)
09:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:40
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (I-Phổ thông)
10:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:05
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7070 (I-Phổ thông)
09:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:40
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (I-Phổ thông)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (I-Phổ thông)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7072 (I-Phổ thông)
15:15
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7074 (I-Phổ thông)
15:30
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (C-Th/gia linh hoạt)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:40
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
12:05
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7070 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:40
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (C-Th/gia linh hoạt)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7072 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7074 (C-Th/gia linh hoạt)
15:30
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm