44 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/08/2020 (28/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
VJ
VJ412 (Z_Eco)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (W_Eco)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (U_Eco)
21:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:15
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL242 (Starter)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
690.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 242 (Starter-Base)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
690.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (J_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (J_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL343-BL764 (Starter Base)
08:00
DLI
7h10p
1 điểm dừng
15:10
HAN
755.000 ₫
+10 điểm
BL
BL343 (Starter)
12:00
DLI
6h25p
1 điểm dừng
18:25
HAN
764.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 351 (Starter-Base)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
824.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 343 (Starter-Base)
08:00
DLI
7h10p
1 điểm dừng
15:10
HAN
855.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Plus)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL786 (Starter Base)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.025.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL790 (Starter Base)
16:30
DLI
6h55p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.025.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL794 (Starter Base)
16:30
DLI
7h55p
1 điểm dừng
00:25
HAN
1.025.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351 (Starter)
13:55
DLI
6h30p
1 điểm dừng
20:25
HAN
1.085.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
19:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
21:50
HAN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (L-P/thông tiết kiệm)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (L-P/thông tiết kiệm)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (K-P/thông tiết kiệm)
09:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:45
HAN
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (S-P/thông linh hoạt)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (S-P/thông linh hoạt)
09:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:45
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (S-P/thông linh hoạt)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (S-P/thông linh hoạt)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (S-P/thông linh hoạt)
19:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (J_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (W_Eco)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (U_Eco)
21:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:15
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (Y_SBoss)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (Y_SBoss)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:45
HAN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
21:50
HAN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (C-Th/gia linh hoạt)
09:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:45
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7100 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:05
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (C-Th/gia linh hoạt)
19:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
21:50
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm