26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 19/08/2020 (1/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
BL
BL351 (Starter)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
158.000 ₫
+10 điểm
BL
BL343 (Starter)
08:00
DLI
7h10p
1 điểm dừng
15:10
HAN
222.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 351 (Starter-Base)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
222.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (G_promo)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (G_promo)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Eco)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 343 (Starter-Base)
08:00
DLI
6h30p
1 điểm dừng
14:30
HAN
423.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL794 (Starter Base)
16:30
DLI
7h55p
1 điểm dừng
00:25
HAN
585.000 ₫
+10 điểm
BL
BL242 (Starter)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (U_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (U_Eco)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (U_Eco)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (U_Eco)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ410 (Z_Eco)
16:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:30
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL343-BL768 (Starter Base)
08:00
DLI
6h30p
1 điểm dừng
14:30
HAN
685.000 ₫
+10 điểm
BL
BL343-BL764 (Starter Base)
08:00
DLI
7h10p
1 điểm dừng
15:10
HAN
685.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (J_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Plus)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL786 (Starter Base)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
785.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL790 (Starter Base)
16:30
DLI
6h55p
1 điểm dừng
23:25
HAN
785.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (Y_SBoss)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (Y_SBoss)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ410 (Y_SBoss)
16:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:30
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm