43 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 24/08/2020 (6/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
VN
VN 1574 (P-Siêu tiết kiệm)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (G-Siêu tiết kiệm)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
BL
BL343 (Starter)
08:00
DLI
7h10p
1 điểm dừng
15:10
HAN
490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1576 (E-Siêu tiết kiệm)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4362 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1574 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 343 (Starter-Base)
08:00
DLI
7h10p
1 điểm dừng
15:10
HAN
554.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (U_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (U_Eco)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (U_Eco)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (U_Eco)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Eco)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL242 (Starter)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
690.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 242 (Starter-Base)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
690.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Plus)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (T-P/thông tiết kiệm)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (T-P/thông tiết kiệm)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351 (Starter)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (I_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 351 (Starter-Base)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
824.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL794 (Starter Base)
16:30
DLI
7h55p
1 điểm dừng
00:25
HAN
925.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1576 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4362 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1574 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL790 (Starter Base)
16:30
DLI
6h55p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.125.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL786 (Starter Base)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.125.000 ₫
+10 điểm
BL
BL343-BL764 (Starter Base)
08:00
DLI
7h10p
1 điểm dừng
15:10
HAN
1.715.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1576 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1574 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (S-P/thông linh hoạt)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (S-P/thông linh hoạt)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4362 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (U_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (I_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (U_Eco)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (U_Eco)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (U_Eco)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1576 (I-Phổ thông)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1576 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm