20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 25/08/2020 (7/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
BL
BL 351 (Starter-Base)
16:30
DLI
7h55p
1 điểm dừng
00:25
HAN
144.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351 (Starter)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
222.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 343 (Starter-Base)
08:00
DLI
7h10p
1 điểm dừng
15:10
HAN
323.000 ₫
+10 điểm
BL
BL343 (Starter)
08:00
DLI
7h10p
1 điểm dừng
15:10
HAN
323.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL794 (Starter Base)
16:30
DLI
7h55p
1 điểm dừng
00:25
HAN
585.000 ₫
+10 điểm
BL
BL242 (Starter)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
690.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 242 (Starter-Base)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
690.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Plus)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (J_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (J_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (J_Eco)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (J_Eco)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL786 (Starter Base)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
785.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL790 (Starter Base)
16:30
DLI
6h55p
1 điểm dừng
23:25
HAN
785.000 ₫
+10 điểm
BL
BL343-BL764 (Starter Base)
08:00
DLI
7h10p
1 điểm dừng
15:10
HAN
885.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Business)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (Y_SBoss)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm