36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 26/08/2020 (8/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
QH
QH1422 (Bamboo Eco)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Z_Eco)
13:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
15:15
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Z_Eco)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (Z_Eco)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (W_Eco)
21:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:15
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (W_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (E-Siêu tiết kiệm)
09:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:45
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (E-Siêu tiết kiệm)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (E-Siêu tiết kiệm)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ410 (Z_Eco)
16:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:30
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Plus)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (S-P/thông linh hoạt)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (S-P/thông linh hoạt)
09:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:45
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (S-P/thông linh hoạt)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (S-P/thông linh hoạt)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
13:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
15:15
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
21:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:15
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (Y_SBoss)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (Y_SBoss)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ410 (Y_SBoss)
16:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:30
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (I-Phổ thông)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (I-Phổ thông)
09:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:45
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (I-Phổ thông)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (I-Phổ thông)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (C-Th/gia linh hoạt)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (C-Th/gia linh hoạt)
09:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:45
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (C-Th/gia linh hoạt)
13:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
15:20
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (C-Th/gia linh hoạt)
20:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
22:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm