25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 30/08/2020 (12/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
QH
QH1422 (Bamboo Plus)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL343 (Starter)
08:00
DLI
7h10p
1 điểm dừng
15:10
HAN
785.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 343 (Starter-Base)
08:00
DLI
7h10p
1 điểm dừng
15:10
HAN
785.000 ₫
+10 điểm
BL
BL242 (Starter)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
790.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 242 (Starter-Base)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (I_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (I_Eco)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (I_Eco)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (I_Eco)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (R)
09:55
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (R)
14:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (H_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ410 (I_Eco)
16:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:30
HAN
1.030.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351 (Starter)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.245.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 351 (Starter-Base)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.245.000 ₫
+10 điểm
BL
BL343-BL764 (Starter Base)
08:00
DLI
7h10p
1 điểm dừng
15:10
HAN
2.075.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL790 (Starter Base)
16:30
DLI
6h55p
1 điểm dừng
23:25
HAN
2.805.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL794 (Starter Base)
16:30
DLI
7h55p
1 điểm dừng
00:25
HAN
2.805.000 ₫
+10 điểm
BL
BL351-BL786 (Starter Base)
16:30
DLI
5h30p
1 điểm dừng
22:00
HAN
2.805.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (Y_SBoss)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (Y_SBoss)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ410 (Y_SBoss)
16:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:30
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm