28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/09/2021 (28/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ tư, 01/09
thứ năm, 02/09
thứ sáu, 03/09
thứ bảy, 04/09
chủ nhật, 05/09
thứ hai, 06/09
thứ ba, 07/09
VJ
VJ402 (J_Eco)
13:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:55
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (J_Eco)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (J_Eco)
08:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:15
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (J_Eco)
19:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:55
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (J_Eco)
22:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (J_Deluxe)
13:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (J_Deluxe)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (J_Deluxe)
08:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:15
HAN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (J_Deluxe)
19:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:55
HAN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (J_Deluxe)
22:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:50
HAN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (H-P/thông tiết kiệm)
17:00
DLI
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
2.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (H-P/thông tiết kiệm)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (H-P/thông tiết kiệm)
15:25
DLI
2h00p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DLI
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
DLI
2h00p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (ECONOMYFLEX)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (ECONOMYFLEX)
18:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
19:55
HAN
2.830.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
13:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
08:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:15
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (Y_SBoss)
19:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:55
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (Y_SBoss)
22:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:50
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
DLI
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
4.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (J-Th/gia linh hoạt)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
4.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (J-Th/gia linh hoạt)
15:25
DLI
2h00p
Bay thẳng
17:25
HAN
4.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (BUSINESSFLEX)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
4.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (BUSINESSFLEX)
18:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
19:55
HAN
4.600.000 ₫
+10 điểm