18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/09/2021 (30/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ sáu, 03/09
thứ bảy, 04/09
chủ nhật, 05/09
thứ hai, 06/09
thứ ba, 07/09
thứ tư, 08/09
thứ năm, 09/09
VJ
VJ402 (J_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (J_Eco)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (J_Eco)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (J_Deluxe)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (J_Deluxe)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (J_Deluxe)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (H-P/thông tiết kiệm)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (H-P/thông tiết kiệm)
14:35
DLI
2h00p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (H-P/thông tiết kiệm)
16:10
DLI
2h00p
Bay thẳng
18:10
HAN
2.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
DLI
2h00p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
DLI
2h00p
Bay thẳng
18:10
HAN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (J-Th/gia linh hoạt)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
4.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (J-Th/gia linh hoạt)
14:35
DLI
2h00p
Bay thẳng
16:35
HAN
4.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (J-Th/gia linh hoạt)
16:10
DLI
2h00p
Bay thẳng
18:10
HAN
4.219.000 ₫
+10 điểm