28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/09/2021 (2/8 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
chủ nhật, 05/09
thứ hai, 06/09
thứ ba, 07/09
thứ tư, 08/09
thứ năm, 09/09
thứ sáu, 10/09
thứ bảy, 11/09
VJ
VJ402 (E1_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (E1_Eco)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (E1_Eco)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (A-Siêu tiết kiệm)
16:10
DLI
2h00p
Bay thẳng
18:10
HAN
98.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (A-Siêu tiết kiệm)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
98.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (A-Siêu tiết kiệm)
14:35
DLI
2h00p
Bay thẳng
16:35
HAN
98.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (ECONOMYSAVER)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
449.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (ECONOMYSAVER)
18:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
19:55
HAN
449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
DLI
2h00p
Bay thẳng
18:10
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (E-Siêu tiết kiệm)
14:35
DLI
2h00p
Bay thẳng
16:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (A_Deluxe)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (A_Deluxe)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (A_Deluxe)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (K-P/thông tiết kiệm)
16:10
DLI
2h00p
Bay thẳng
18:10
HAN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (K-P/thông tiết kiệm)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (K-P/thông tiết kiệm)
14:35
DLI
2h00p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.119.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (BUSINESSSMART)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (BUSINESSSMART)
18:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
19:55
HAN
2.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
DLI
2h00p
Bay thẳng
18:10
HAN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
DLI
2h00p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (J-Th/gia linh hoạt)
16:10
DLI
2h00p
Bay thẳng
18:10
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (J-Th/gia linh hoạt)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (J-Th/gia linh hoạt)
14:35
DLI
2h00p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm