9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 10/09/2021 (4/8 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ ba, 07/09
thứ tư, 08/09
thứ năm, 09/09
thứ sáu, 10/09
thứ bảy, 11/09
chủ nhật, 12/09
thứ hai, 13/09
VJ
VJ402 (E1_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (E1_Eco)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (E1_Eco)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (A_Deluxe)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (A_Deluxe)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (A_Deluxe)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm