23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/09/2021 (5/8 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ tư, 08/09
thứ năm, 09/09
thứ sáu, 10/09
thứ bảy, 11/09
chủ nhật, 12/09
thứ hai, 13/09
thứ ba, 14/09
VJ
VJ402 (E1_Eco)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (E1_Eco)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (E1_Eco)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (P-Siêu tiết kiệm)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (A_Deluxe)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (A_Deluxe)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (A_Deluxe)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (L-P/thông tiết kiệm)
15:25
DLI
2h00p
Bay thẳng
17:25
HAN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
DLI
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (K-P/thông tiết kiệm)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (K-P/thông tiết kiệm)
15:25
DLI
2h00p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
DLI
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
DLI
2h00p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
DLI
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (I-Phổ thông)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
3.319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (A_Deluxe)
13:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (A_Deluxe)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (A_Deluxe)
08:20
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:10
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
DLI
2h00p
Bay thẳng
12:20
HAN
3.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
DLI
2h00p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
DLI
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
3.819.000 ₫
+10 điểm