22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
QH
QH1422 (ECONOMYSAVER)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (ECONOMYSAVER)
20:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
21:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (A1_ECO)
21:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
22:55
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (A1_ECO)
08:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:15
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ414 (Z1_ECO)
09:20
DLI
1h40p
Bay thẳng
11:00
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Z_Eco)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (I_Eco)
22:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:50
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (A1_DLX)
21:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
22:55
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (A1_DLX)
08:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:15
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ414 (Z1_DLX)
09:20
DLI
1h40p
Bay thẳng
11:00
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Z_Deluxe)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (H1_ECO)
16:05
DLI
2h10p
Bay thẳng
18:15
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (I_Deluxe)
22:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:50
HAN
1.409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (H1_DLX)
16:05
DLI
2h10p
Bay thẳng
18:15
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (BUSINESSSMART)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (BUSINESSSMART)
20:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (V_SBoss)
16:05
DLI
2h10p
Bay thẳng
18:15
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ414 (V_SBoss)
09:20
DLI
1h40p
Bay thẳng
11:00
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (V_SBoss)
21:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
22:55
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (V_SBoss)
08:25
DLI
1h50p
Bay thẳng
10:15
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Z_Deluxe)
23:15
DLI
22h10p
Bay thẳng
01:05
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (I_Deluxe)
22:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
23:50
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm