48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VN
VN1578 (A-Siêu tiết kiệm)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (A-Siêu tiết kiệm)
19:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
21:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (E_Eco)
18:50
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (E_Promo)
16:50
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (G-Siêu tiết kiệm)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Eco)
11:15
DLI
1h50p
Bay thẳng
13:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (P-Siêu tiết kiệm)
11:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
13:15
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Z_Eco)
16:50
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:40
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (Z_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (Z_Eco)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (W_Eco)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (E-Siêu tiết kiệm)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (E-Siêu tiết kiệm)
11:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
13:15
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (E-Siêu tiết kiệm)
19:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
21:05
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Plus)
11:15
DLI
1h50p
Bay thẳng
13:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (T-P/thông tiết kiệm)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (A_Deluxe)
18:50
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:40
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (W_Deluxe)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
13:15
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
21:05
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6312 (L-P/thông tiết kiệm)
15:05
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:00
HAN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (S-P/thông linh hoạt)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6312 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:00
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (S-P/thông linh hoạt)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
13:15
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (S-P/thông linh hoạt)
19:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
21:05
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
18:50
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:40
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
16:50
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:40
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (Y_SBoss)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (Y_SBoss)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (I-Phổ thông)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (I-Phổ thông)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (I-Phổ thông)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
13:15
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (C-Th/gia linh hoạt)
19:10
DLI
1h55p
Bay thẳng
21:05
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (C-Th/gia linh hoạt)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Business)
11:15
DLI
1h50p
Bay thẳng
13:05
HAN
4.040.000 ₫
+10 điểm