50 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/09/2020 (11/8 âm lịch)
Đà Lạt
Hà Nội
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
VJ
VJ402 (A_Promo)
16:50
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Z_Eco)
16:50
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:40
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (Z_Eco)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (E-Siêu tiết kiệm)
11:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
13:25
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ410 (Z_Eco)
16:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:30
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (Bamboo Plus)
17:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
19:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (J_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (T-P/thông tiết kiệm)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (T-P/thông tiết kiệm)
11:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:45
HAN
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (T-P/thông tiết kiệm)
19:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
20:45
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Plus)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
880.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (H_Eco)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:45
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
13:25
HAN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
20:45
HAN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (M_Eco)
18:50
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:40
HAN
1.489.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (H_Deluxe)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6312 (L-P/thông tiết kiệm)
15:05
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:00
HAN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (M_Deluxe)
18:50
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:40
HAN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (S-P/thông linh hoạt)
11:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
13:25
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
20:45
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (S-P/thông linh hoạt)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (S-P/thông linh hoạt)
11:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:45
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6312 (S-P/thông linh hoạt)
15:05
DLI
1h55p
Bay thẳng
17:00
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7572 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4362 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
DLI
1h55p
Bay thẳng
14:55
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ408 (Y_SBoss)
10:05
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ406 (Y_SBoss)
18:50
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:40
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ402 (Y_SBoss)
16:50
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:40
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ404 (J_Eco)
19:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
20:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ412 (Z_Eco)
08:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
09:50
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ410 (Y_SBoss)
16:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
18:30
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (I-Phổ thông)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (I-Phổ thông)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (I-Phổ thông)
11:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1578 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7574 (C-Th/gia linh hoạt)
11:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
13:25
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7578 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
20:45
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1576 (C-Th/gia linh hoạt)
14:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
16:45
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1574 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
DLI
1h55p
Bay thẳng
11:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7570 (C-Th/gia linh hoạt)
11:50
DLI
1h55p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1422 (Bamboo Business)
09:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
4.040.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1424 (Bamboo Business)
17:35
DLI
1h50p
Bay thẳng
19:25
HAN
4.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7572 (J-Th/gia linh hoạt)
17:25
DLI
1h55p
Bay thẳng
19:20
HAN
4.209.000 ₫
+10 điểm