12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
QH
QH2106 (Bamboo Eco)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (A_Eco)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (A-Siêu tiết kiệm)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2106 (Bamboo Plus)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (A_Deluxe)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2106 (Bamboo Business)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (I-Phổ thông)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm