6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 17/01/2021 (5/12 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ năm, 14/01
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
VN
VN1520 (P-Siêu tiết kiệm)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (E-Siêu tiết kiệm)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (K-P/thông tiết kiệm)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
3.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:05
HPH
3.819.000 ₫
+10 điểm