4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/07/2020 (16/5 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
VJ
VJ692 (H_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm