9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 19/05/2021 (8/4 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
chủ nhật, 16/05
thứ hai, 17/05
thứ ba, 18/05
thứ tư, 19/05
thứ năm, 20/05
thứ sáu, 21/05
thứ bảy, 22/05
VJ
VJ692 (E_Eco)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
0 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (A-Siêu tiết kiệm)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (E-Siêu tiết kiệm)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (A_Deluxe)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
449.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
12:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:35
HPH
1.338.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (K-P/thông tiết kiệm)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (I-Phổ thông)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm