4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/01/2021 (14/12 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
thứ sáu, 29/01
VN
VN1520 (L-P/thông tiết kiệm)
10:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
12:15
HPH
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (K-P/thông tiết kiệm)
10:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
12:15
HPH
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
12:15
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
12:15
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm