5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 28/07/2020 (8/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
VN
VN1520 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
1.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (R_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (J-Th/gia linh hoạt)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
4.229.000 ₫
+10 điểm