7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 30/07/2020 (10/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
VN
VN1520 (T-P/thông tiết kiệm)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (L_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
1.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (I-Phổ thông)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm