9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 31/07/2020 (11/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
VJ
VJ692 (I_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:45
HPH
1.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:45
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (I-Phổ thông)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (I-Phổ thông)
10:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:45
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:45
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm