2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 03/08/2020 (14/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
VJ
VJ692 (I_Eco)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Y_SBoss)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.200.000 ₫
+10 điểm