2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VJ692 (U_Eco)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (U_Eco)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm