2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ692 (W_Eco)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm