3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 16/08/2020 (27/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
VN
VN1520 (E)
15:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:55
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (K_Eco)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
1.220.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Y_SBoss)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.200.000 ₫
+10 điểm