7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/08/2020 (28/6 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
VN
VN1520 (E-Siêu tiết kiệm)
15:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:55
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (U_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:55
HPH
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
15:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:55
HPH
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:55
HPH
3.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:55
HPH
3.819.000 ₫
+10 điểm