5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/08/2020 (2/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
VN
VN1520 (E-Siêu tiết kiệm)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
370.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
2.269.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
3.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
3.439.000 ₫
+10 điểm