12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 21/08/2020 (3/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
VN
VN1520 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (E-Siêu tiết kiệm)
09:25
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:10
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (W_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:10
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (S-P/thông linh hoạt)
09:25
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:10
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (I-Phổ thông)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (I-Phổ thông)
09:25
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:10
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:10
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm