16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 23/08/2020 (5/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
VJ
VJ692 (W_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (T-P/thông tiết kiệm)
09:25
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:10
HPH
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (T-P/thông tiết kiệm)
19:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
21:30
HPH
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:10
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
21:30
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:05
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:50
HPH
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
16:05
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:50
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (S-P/thông linh hoạt)
09:25
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:10
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (S-P/thông linh hoạt)
19:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
21:30
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:05
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:50
HPH
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:25
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:10
HPH
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
21:30
HPH
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:50
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:10
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (C-Th/gia linh hoạt)
19:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
21:30
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm