2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 24/08/2020 (6/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
VJ
VJ692 (U_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm