7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 25/08/2020 (7/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
VJ
VJ692 (Z_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (E-Siêu tiết kiệm)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (I-Phổ thông)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
10:30
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm