2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 29/08/2020 (11/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
VJ
VJ692 (T_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (T_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm