14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 30/08/2020 (12/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
QH
QH2106 (Bamboo Eco)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (W_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2106 (Bamboo Plus)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:10
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (L-P/thông tiết kiệm)
19:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
21:30
HPH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (S-P/thông linh hoạt)
09:25
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:10
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (S-P/thông linh hoạt)
19:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
21:30
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:50
HPH
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (W_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2106 (Bamboo Business)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (I-Phổ thông)
09:25
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:10
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:50
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1522 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
DLI
1h45p
Bay thẳng
11:10
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7520 (C-Th/gia linh hoạt)
19:40
DLI
1h50p
Bay thẳng
21:30
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm