4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 02/09/2020 (15/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
VJ
VJ692 (U_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm