8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/09/2020 (17/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
VN
VN1520 (A-Siêu tiết kiệm)
15:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:55
HPH
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (E-Siêu tiết kiệm)
15:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:55
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (W_Eco)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:55
HPH
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
15:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:55
HPH
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
19:30
DLI
1h45p
Bay thẳng
21:15
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:55
HPH
3.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:55
HPH
3.819.000 ₫
+10 điểm