6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 07/09/2020 (20/7 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
VJ
VJ692 (A_Promo)
17:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:30
HPH
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Z_Eco)
17:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:30
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (L-P/thông tiết kiệm)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Z_Eco)
17:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:30
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm