8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 07/10/2020 (21/8 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
QH
QH2106 (Bamboo Eco)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (W_Eco)
17:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:30
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2106 (Bamboo Plus)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (L-P/thông tiết kiệm)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (W_Eco)
17:45
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:30
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2106 (Bamboo Business)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm