8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 07/10/2020 (21/8 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
QH
QH2106 (Bamboo Eco)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (A_Eco)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2106 (Bamboo Plus)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (A_Deluxe)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.849.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2106 (Bamboo Business)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (J-Th/gia linh hoạt)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm