11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 09/10/2020 (23/8 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
VJ
VJ692 (E_Promo)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2106 (Bamboo Eco)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (P-Siêu tiết kiệm)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Z_Eco)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2106 (Bamboo Plus)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2106 (Bamboo Business)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
3.449.000 ₫
+10 điểm