6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 12/10/2020 (26/8 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
VJ
VJ692 (A_Promo)
12:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:25
HPH
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Z_Eco)
12:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:25
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (L-P/thông tiết kiệm)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
12:40
DLI
1h45p
Bay thẳng
14:25
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
DLI
1h45p
Bay thẳng
17:35
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm