11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 16/10/2020 (30/8 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
QH
QH2106 (Bamboo Eco)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (A-Siêu tiết kiệm)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (A_Eco)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (E-Siêu tiết kiệm)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2106 (Bamboo Plus)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (A_Eco)
18:00
DLI
1h45p
Bay thẳng
19:45
HPH
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2106 (Bamboo Business)
15:00
DLI
1h50p
Bay thẳng
16:50
HPH
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (I-Phổ thông)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1520 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
DLI
1h45p
Bay thẳng
16:20
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm