3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 26/10/2020 (10/9 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
VJ
VJ692 (A_Promo)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Z_Eco)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm