2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 30/10/2020 (14/9 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
VJ
VJ692 (Z_Eco)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm