2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 09/11/2020 (24/9 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
VJ
VJ692 (Z_Eco)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Y_SBoss)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.200.000 ₫
+10 điểm