2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 20/11/2020 (6/10 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
VJ
VJ692 (Z_Eco)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Y_SBoss)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.200.000 ₫
+10 điểm