2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 27/11/2020 (13/10 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
VJ
VJ692 (Z_Eco)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (Y_SBoss)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.200.000 ₫
+10 điểm