2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 30/11/2020 (16/10 âm lịch)
Đà Lạt
Hải Phòng
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
VJ
VJ692 (T_Eco)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
2.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ692 (V_SBoss)
13:15
DLI
1h45p
Bay thẳng
15:00
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm